5 Máy chạy bộ điện gia đình giá rẻ đáng mua năm 2017

Khởi Nguyên Sport tổng hợp lại 5 máy chạy bộ điện gia đình giá rẻ từ 10 triệu đồng tới 15 triệu dành cho gia đình nên mua trong năm 2017. Điều kiện công việc gia đình bận rộn cuốn theo nhiều phiền não, căng thẳng. Lối sống ngồi nhiều, ít vận động làm cho cân nặng ngày càng tăng. Béo bụng, thừa cân …